Dicționar

1.Condiționarea clasică

2.Condiționarea operantă

3.Genetică vs. învățare

4.Corecția întârziată

5.Dicționar

Dicționar de termeni

Fac precizarea că personal folosesc foarte puțin acești termeni, deoarece consider că mulți oameni se pierd în probleme de semantică, în loc să se concentreze asupra dresajului; încerc să abordez lucrurile practic, fără să mă pierd în definiții și semnificații. Vă recomand să rețineți aceste lucruri când încercați să încadrați câinele într-una dintre aceste definiții: simplul fapt că puteți da un nume problemei de temperament pe care o are nu înseamnă că aveți și rezolvarea; modul cum se poartă câinele determină cum îl lucrăm, nu o definiție.

Definiții și noțiuni noi vor fi adăugate în timp, vă rog să reveniți și să reverificați.

Achiziția (unui comportament) se realizează când puterea de asociere dintre stimulul condiționat care evocă respectivul comportament și stimulul necondiționat crește (când legătura devine mai puternică).

Agresivitatea redirecționată apare atunci când un animal atacă un alt animal sau un om care nu era victima inițială a atacului.

Antropomorfismul este asocierea unor atribute exclusiv umane unui animal.

Automatismul comportamental (modelul fix de actiune, în engleză fixed action pattern) apare în urma unui stimul, este format din mai multe comportamente instinctive, are un caracter stereotip, nu poate fi împărțit sau întrerupt și este dus până la capăt. Automatismul comportamental este cel mai simplu exemplu de comportament instinctiv.

Behaviorismul (comportamentismul) este știința care consideră drept unic obiect al psihologiei comportamentul, fără a fi nevoie de procese mentale interne sau de conștiință; oameni care au avut o influență mare în acest domeniu sunt Ivan Pavlov, Edward L. Thorndike, Edwin Guthrie, Edward Tolman și B.F. Skinner.

Comportamentul este modul în care un organism reacţionează stimulilor externi sau interni (sau a ambilor). Acesta poate fi realizat conştient sau nu (ca şi noi, câinii se pot speria de ceva fără să-şi dea seama de starea în care sunt), voluntar sau involuntar (marcarea teritoriului e făcută de multe ori involuntar).

Comportamentul instinctiv este modul în care câinele reacționează în urma activării unui instinct sau a mai multora și nu apare în urma experienței sau prin învățare.

Comportamentul învățat apare în urma experienței câinelui.

Condiționarea clasică  este modul în care un animal învață cum se modifică mediul, prin asocierea unor stimuli care inițial nu aveau relevanță cu alții relevanți, care îl ajută să supraviețuiască. Prin această asociere, animalul poate acum să reacționeze la prezența stimulului anterior neutru și să-și mărească astfel șansele de supraviețuire. Procesul este unul involuntar (spre deosebire de condiționarea operantă).

Condiționarea operantă este modul de învățare prin care câinele își modifică propriile comportamente în funcție de consecințele acestora.

Contracondiționarea înseamnă înlocuirea unui răspuns condiționat cu altul.

Contracondiționarea gradată presupune apariția treptată a stimulului ce provoca răspunsul nedorit și contracondiționarea în aceste etape intermediare.

Desensibilizarea (obișnuire) e prezentarea repetată a unui stimul până când răspunsul dat acestui stimul dispare. Apare în concordanță cu contracondiționarea.

Desensibilizarea sistematică (expunere gradată) presupune apariția treptată a stimulul ce provoca răspunsul nedorit, cu scopul de a obține obișnuirea cu acesta, fără a oferi un alt răspuns în loc.

Discriminarea este procesul opus generalizării: câinele face distincția dintre mai multe situații similare și se poartă diferit în fiecare dintre ele.

Etologia este știința care studiază comportamentul animalelor în mediul lor natural; primii ei reprezentanți de seamă au fost Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz și Karl von Frisch.

Excitația (răspuns excitator) înseamnă că un stimul condiționat prezice apariția unui eveniment, opusă inhibiției.

Expunerea bruscă pune câinele ”față în față” cu stimulul, până când răspunsul condiționat dispare.

Expunerea gradată (desensibilizare sistematică) presupune apariția treptată a stimulul ce provoca răspunsul nedorit, cu scopul de a obține obișnuirea cu acesta, fără a oferi un alt răspuns în loc.

Extincția (stingerea) este procesul prin care un răspuns condiționat (anterior) este anulat/slăbit, prin apariția stimulului condiționat fără a celui necondiționat.

Generalizarea stimulilor și/sau a răspunsurilor se referă la modul prin care câinele ia informațiile dintr-o situație dată și le aplică în alte situații similare, dar nu identice.

Imprimarea este procesul de învățare care nu necesită decât o expunere inițială limitată, poate să aibă loc doar într-o perioadă critică și are efect de durată.

Inhibiția (răspuns inhibitor) înseamnă că un stimul condiționat prezice neapariția unui eveniment, opusă excitației.

Inhibiția latentă apare când un stimul neutru este folosit repetat, fără apariția unuia necondiționat.

Instinctul este un răspuns fix, irezistibil (specific unei anumite specii de animale) dat unui anumit stimul, fără ca experiența anterioară să aibă vreun rol. Din punct de vedere evolutiv, scopul instinctelor este de a ajuta la supraviețuirea speciei în cauză sau a individului, ca atare sunt, de regulă, extrem de puternice și greu de modificat.

Întărirea este procesul prin care un eveniment (numit întăritor) mărește frecvența sau probabilitatea de apariție a unui comportament (numit comportament întărit).

Întărirea negativă (R-) apare când comportamentul e întărit de eliminarea, micșorarea sau evitarea consecințelor neplăcute.

Întărirea pozitivă (R+) apare atunci când comportamentul e întărit de aducerea sau prelungirea unor consecințe plăcute.

Întăritorul (recompensa) este un eveniment ce mărește frecvența sau probabilitatea de apariție a unui comportament; procesul se numește întărire.

Întăritorul condiționat (”bravo”), (conditioned reinforcer, bridge stimulus) e un stimul intermediar de legătură care unește emiterea comportamentului dorit de un întăritor pozitiv (R+) ce va veni cândva în viitor.

Legea efectului (a lui Thorndike) stă la baza procesului de condiționare operantă și afirmă că un comportament ce aduce, în timp, consecințe plăcute va apărea mai des, iar unul care are consecințe neplăcute va scădea ca frecvență.

Obișnuirea (uneori desensibilizare) e prezentarea repetată a unui stimul până când răspunsul dat acestuia dispare.

Pedeapsa e un eveniment ce micșorează frecvența sau probabilitatea de apariție a unui comportament; procesul se numește penalizare.

Pedeapsa condiționată (”nu”), (conditioned punisher, bridge stimulus) e un stimul (terminal sau intermediar) de legătură care unește emiterea sau încetarea comportamentului nedorit de o penalizare pozitivă sau de una negativă (P+ sau P-).

Penalizarea este procesul prin care un eveniment (numit pedeapsă) micșorează frecvența sau probabilitatea de apariție a unui comportament (numit comportament slăbit).

Penalizarea negativă (P-) apare când comportamentul e slăbit prin omiterea prezentării unei consecințe plăcute.

Penalizarea pozitivă (P+) apare când comportamentul e slăbit de prezența unor consecințe neplăcute.

Principiul lui Premack spune că un comportament ce apare cu o frecvență ridicată are efect de întărire asupra comportamentelor cu frecvență de apariție mai mică, ce preced primul comportament.

Răspunsul/reflexul condiționat e cel dat de stimulul condiționat (și nu e neapărat același cu răspunsul necondiționat).

Răspunsul excitator (excitație) apare când stimulul condiționat prezice apariția unui alt stimul.

Răspunsul inhibitor (inhibiție) apare când stimulul condiționat prezice neapariția unui alt stimul.

Răspunsul/reflexul necondiționat este comportamentul animalului în urma apariției unui stimul necondiționat; este un răspuns involuntar.

Recompensa (întăritor) este un eveniment ce mărește frecvența sau probabilitatea de apariție a unui comportament.

Reflexul este o mișcare involuntară cauzată de un stimul; este un caz particular de instinct, singura diferență dintre cele 2 fiind localizarea lor în sistemul nervos: reflexul se găseşte în ganglionii spinali, instinctul în creier.

Sensibilizarea este procesul opus obișnuirii: răspunsul dat stimulului condiționat se mărește.

Stimulul este o schimbare apărută în mediul intern sau în cel extern.

Stimulul condiționat este un stimul inițial neutru care, prin asociere cu un stimul necondiționat, evocă un răspuns.

Stimulul de legătură este unul care anunță (prin condiționare clasică) apariția a ceva plăcut sau a ceva neplăcut.

Stimulul intermediar de legătură unește emiterea comportamentului dorit de întăritor sau de penalizare ce vor veni în viitor.

Stimulul terminal de legătură e folosit imediat cum câinele oferă comportamentul (de exemplu clickerul).

Stimulul necondiționat este unul care are importanță deosebită.

Stimulul neutru este un stimul ce nu are importanță mare pentru animal.